GRAFIX > AUTOGRAFIKA > Zakrivljene površine
PUTNIČKA VOZILA
  • Kod jako zakrivljenih površina koje su zastupljene kod vozila sa specifičnim dizajnom, kao i kod većeg broja vozila komercijalnog programa (karoserije sa kanalima i ispupčenjima), obavezna je upotreba Cast folija, a u novije vreme preporuka je da se koriste folije sa unapredjenom tehnologijom – tzv. SuperCast folije.

AUTOGRAFIKA

Autografika kao segment reklamne industrije vrlo je popularan i efikasan vid plasiranje poruka i reklamnog sadržaja koji se brzo prenosi do krajnjih potrošača. Osnovna podela u vezi autografike se odnosi na tip površine, tj. stepen zakrivljenja iste.

KONTAKT

IMATE PITANJE?

Kontaktirajte nas na neki od sledećih načina: