GRAFIX > POP/POS > Kartonske i plastične kutije
KARTONSKE I PLASTIČNE KUTIJE

Izrada raznih tipova kutija od kartona, akrilnih ploča, forex-a ili saćastog polipropilena

  • Čvrste, otporne, dugotrajne.
  • Tehnologija: direktna štampa ili kaširanje nalepnicom, cutout isecanje na CNC mašini ili laserom.
  • Mogućnost izrade saklopa bez ograničenja u dimenziji.
  • Obrada se vrši CNC ruterom.
  • Izrada polica nije uslovljena velikim tiražom (od 1 kom …)


POP/POS

POS materijali predstavljaju veoma važan deo pratnje proizvoda na mestu kupovine. Oni motivišu kupca, svojim dizajnom skreću pažnju i vrše direktno uticaj na odluku o kupovini. Danas je izbor tehnologija i materijala u skladu sa potrebama – od kratkoročnih kartonskih displeja za nedeljnu ili mesečnu akciju do PVC displeja za celogodišnju postavku proizvoda.

KONTAKT

IMATE PITANJE?

Kontaktirajte nas na neki od sledećih načina: