GRAFIX > POP/POS > Kartonski i plastični standy
KARTONSKI I PLASTIČNI STANDY

Izrada raznih tipova standy-a od kartona, forex-a ili saćastog polipropilena

  • Tehnologija izrade može biti direktna UV štampa ili karton kaširan nalepnicom.
  • Obrada se vrši CNC ruterom.
  • Izrada nije uslovljena velikim tiražom (od 1 kom …).
  • Mogućnost izrade dodataka u drugom materijalu (kliritni folderi …)

POP/POS

POS materijali predstavljaju veoma važan deo pratnje proizvoda na mestu kupovine. Oni motivišu kupca, svojim dizajnom skreću pažnju i vrše direktno uticaj na odluku o kupovini. Danas je izbor tehnologija i materijala u skladu sa potrebama – od kratkoročnih kartonskih displeja za nedeljnu ili mesečnu akciju do PVC displeja za celogodišnju postavku proizvoda.

KONTAKT

IMATE PITANJE?

Kontaktirajte nas na neki od sledećih načina: