Projektovanje, razrada i izrada po zahtevu kupca

  • Izrada zahtevane 3D forme od termo obradivih materijala do 2.8m širine
  • Forme mogu biti izrađene od translucentnih materijala za prosvetljavanje ili od neprovidnih materijala
  • Najsavremeniji Hi-Brightness LED moduli omogućavaju izuzetnu prosvetljenost i uočljivost reklame, malu potrošnju električne energije i niske troškove održavanja.
  • Bilbord panoi, noseće konstrukcije, reklamne info table, putokazi…