Zahvaljujući dobrim karakteristikama materijala ima veliku primenu u indoor brendiranju

  • Poliuretanska pena je materijal koji ima kombinovanu strukturu sastavljenu od pene kao sadržaja i finog kartona kao spoljne presvlake
  • Podloga pene je dobra za direktnu štampu a koristi se i kao podloga za kaširanje samolepljivih folija
  • Pena kao materijal dobra je za obradu i formiranje raznih 3D elemenata
  • Dobre karakteristike materijala kao što su mala težina, čvrstina materijala, ravna podloga omogućavaju veliku primenu u indoor brendiranju
  • Materijal raspoloživ u različitim kvalitetima i debljinama od 3mm do 10mm