DIZAJN/PRE-PRESS

Izrada idejnih rešenja, priprema fajlova za štampu

PROJEKTOVANJE

Izrada idejnih rešenja, 3D animacija, priprema tehničkih crteža i kompletne dokumentacije za realizaciju

RADIONIČKE USLUGE

Izrada idejnih rešenja, priprema fajlova za štampu

MONTAŽA

Usluga demontaže i montaže svih elemenata (proizvoda) iz portfolia Grafix-a

IMATE PITANJE?

Kontaktirajte nas na neki od sledećih načina: