Kontakt detalji
Aleksandra Sandića 14,
Beograd 11210, Srbija
+381 11 27-88-888
Kontaktirajte nas putem mejla:
office@grafix.rs.com
Nazad

20 GODINA

Da bismo zaokružili, proslavili i ocenili drugu deceniju poslovanja, povezali smo se sa ljudima na projektu „LJUDI VELIKOG FORMATA“, koji je na temu dobra, razgovarao sa nama važnim izuzetnim ljudima našeg doba. Iz razgovora proisteklo je 12 intervjua koji, svaki za sebe i u zbiru govori o vremenu u kome smo živeli i stvarali..

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy