GRAFIX > AUTOGRAFIKA > Ravne površine
KAMIONI

  • U zavisnosti od tipa i namene vozila, površine mogu biti ravne kao što je slučaj kod kamiona sandučara čije su površine uglavnom ravne stranice od lima ili PVC-a. Te površine ne moraju se brendirati visokokvalitetnim livenim (cast) folijama jer nema krivina (udubljenja i ispupčenja) koja prave tenziju na foliju i vremenom je povlače i natežu.


AUTOGRAFIKA

Autografika kao segment reklamne industrije vrlo je popularan i efikasan vid plasiranje poruka i reklamnog sadržaja koji se brzo prenosi do krajnjih potrošača. Osnovna podela u vezi autografike se odnosi na tip površine, tj. stepen zakrivljenja iste.

KONTAKT

IMATE PITANJE?

Kontaktirajte nas na neki od sledećih načina: