GRAFIX > POP/POS > Kartonske i plastične paletne obloge
KARTONSKE I PLASTIČNE
PALETNE OBLOGE

Izrada raznih tipova paletnih obloga od kartona, forex-a ili saćastog polipropilena

  • Tehnologija izrade može biti: direktna UV štampa ili kaširanje nalepnicom.
  • Obrada se vrši CNC ruterom.
  • Izrada nije uslovljena velikim tiražom (od 1 kom …)

POP/POS

POS materijali predstavljaju veoma važan deo pratnje proizvoda na mestu kupovine. Oni motivišu kupca, svojim dizajnom skreću pažnju i vrše direktno uticaj na odluku o kupovini. Danas je izbor tehnologija i materijala u skladu sa potrebama – od kratkoročnih kartonskih displeja za nedeljnu ili mesečnu akciju do PVC displeja za celogodišnju postavku proizvoda.

KONTAKT

IMATE PITANJE?

Kontaktirajte nas na neki od sledećih načina: