GRAFIX > POP/POS > Paraziti
PARAZITI

Izrada raznih tipova parazit polica/displeja

  • Tehnologija: direktna štampa ili kaširanje nalepnicom, cutout isecanje na CNC mašini.
  • Materijali: juvidur, akylite.
  • Izrada polica nije uslovljena velikim tiražom (od 1 kom…).
  • Usluga projektovanja prema zahtevu klijenta.


POP/POS

POS materijali predstavljaju veoma važan deo pratnje proizvoda na mestu kupovine. Oni motivišu kupca, svojim dizajnom skreću pažnju i vrše direktno uticaj na odluku o kupovini. Danas je izbor tehnologija i materijala u skladu sa potrebama – od kratkoročnih kartonskih displeja za nedeljnu ili mesečnu akciju do PVC displeja za celogodišnju postavku proizvoda.

KONTAKT

IMATE PITANJE?

Kontaktirajte nas na neki od sledećih načina: