GRAFIX > POP/POS > Plastične police
PLASTIČNE POLICE

Police raznih oblika izrađene od forex-a ili polipropilena

  • Čvrste, sa značajno većom nosivosti od kartona, otporne na vlagu.
  • Tehnologija: direktna štampa, cutout isecanje na CNC mašini.

POP/POS

POS materijali predstavljaju veoma važan deo pratnje proizvoda na mestu kupovine. Oni motivišu kupca, svojim dizajnom skreću pažnju i vrše direktno uticaj na odluku o kupovini. Danas je izbor tehnologija i materijala u skladu sa potrebama – od kratkoročnih kartonskih displeja za nedeljnu ili mesečnu akciju do PVC displeja za celogodišnju postavku proizvoda.

KONTAKT