Bilbord posteri izrađeni od blueback papira

  • Štampani u solventnoj štampi otpornoj na sve atmosferske uslove, na standard materijalu za ovu vrstu proizvoda
  • Rade se u standardnim dimenzijama provajdera u Srbiji kao i prema zahtevu kupca
  • Mogućnost izrade kampanje u jednom danu