Izrada raznih tipova kutija od kartona, akrilnih ploča, forex-a ili saćastog polipropilena

  • Čvrste, otporne, dugotrajne
  • Tehnologija: direktna štampa ili kaširanje nalepnicom, cutout isecanje na CNC mašini ili laserom
  • Mogućnost izrade saklopa bez ograničenja u dimenziji
  • Obrada kartona se vrši CNC ruterom
  • Izrada polica nije uslovljena velikim tiražom (od 1 kom …)