Izrada raznih tipova zujalica od kartona i saćastog polipropilena (standardne, na zahtev klijenta…)

  • Tehnologija izrade može biti: direktna UV štampa ili kaširanje nalepnicom
  • Obrada se vrši CNC ruterom
  • Izrada polica nije uslovljena velikim tiražom (od 1 kom …)