Izrada raznih tipova standy-a od kartona, forex-a ili saćastog polipropilena

  • Tehnologija izrade može biti: direktna UV štampa ili karton kaširan nalepnicom
  • Obrada kartona se vrši CNC ruterom
  • Izrada polica nije uslovljena velikim tiražom (od 1 kom …)
  • Mogućnost izrade dodataka u drugom materijalu (kliritni folderi …)