Paletne obloge izrađene od forex-a ili saćastog polipropilena

  • Otporne, dugotrajne
  • Tehnologija: direktna štampa, cutout isecanje na CNC mašini