Izrada raznih tipova standy-a od forex-a ili saćastog polipropilena

  • Tehnologija izrade može biti: direktna UV štampa ili kaširanje nalepnicom, cutout isecanje na CNC mašini, nogica
  • Izrada polica nije uslovljena velikim tiražom (od 1 kom …)
  • Mogućnost izrade dodataka u drugom materijalu (kliritni folderi …)