Izrada raznih elemanata od plastike i kartona (na zahtev klijenta)

Plastika:

  • Tehnologija izrade može biti: direktna UV štampa ili kaširanje nalepnicom
  • Obrada plastike se vrši CNC ruterom ili laserom

Karton:

  • Tehnologija izrade može biti: direktna UV štampa ili karton kaširan nalepnicom
  • Obrada kartona se vrši CNC ruterom