Kod jako zakrivljenih površina koje su zastupljene kod vozila sa specifičnim dizajnom, kao i kod većeg broja vozila komercijalnog programa (karoserije sa kanalima i ispupčenjima), obavezna je upotreba Cast folija, a u novije vreme preporuka je da se koriste folije sa unapredjenom tehnologijom – tzv. SuperCast folije.