GRAFIX > POP/POS > Razni elementi
RAZNI ELEMENTI

Izrada raznih elemanata od plastike i kartona (na zahtev klijenta)

  • Tehnologija izrade može biti direktna UV štampa ili kaširanje nalepnicom.
  • Obrada plastike se vrši CNC ruterom ili laserom.
  • Obrada kartona se vrši CNC ruterom.


POP/POS

POS materijali predstavljaju veoma važan deo pratnje proizvoda na mestu kupovine. Oni motivišu kupca, svojim dizajnom skreću pažnju i vrše direktno uticaj na odluku o kupovini. Danas je izbor tehnologija i materijala u skladu sa potrebama – od kratkoročnih kartonskih displeja za nedeljnu ili mesečnu akciju do PVC displeja za celogodišnju postavku proizvoda.

KONTAKT

IMATE PITANJE?

Kontaktirajte nas na neki od sledećih načina: