Kontakt detalji
Aleksandra Sandića 14,
Beograd 11210, Srbija
+381 11 27-88-888
Kontaktirajte nas putem mejla:
office@grafix.rs.com

INDOOR - Impressive projekti

Projektovanje, razrada i izrada po zahtevu kupca

Izrada zahtevane 3D forme od termo obradivih materijala do 2.8m širine.

Forme mogu biti izrađene od translucentnih materijala za prosvetljavanje ili od neprovidnih materijala.

Najsavremeniji Hi-Brightness LED moduli omogućavaju izuzetnu prosvetljenost i uočljivost reklame, malu potrošnju električne energije i niske troškove održavanja.

Prodajni pultovi, sajamski štandovi, reklamni panoi, scenografije…

Nazad

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy