USLUGE

DIZAJN/PRE-PRESS

Izrada idejnih rešenja, priprema fajlova za štampu

RADIONIČKE USLUGE

Radioničke usluge u Grafix-u podrazumevaju savijanje lima, sečenje lima, sastavljanje finalnih proizvoda, plastifikacija i ostale usluge.

PROJEKTOVANJE

Izrada idejnih rešenja, 3D animacija, priprema tehničkih crteža i kompletne dokumentacije za realizaciju

MONTAŽA

Usluga demontaže i montaže svih elemenata(proizvoda) iz portfolia Grafix-a.