Kontakt detalji
Aleksandra Sandića 14,
Beograd 11210, Srbija
+381 11 27-88-888
Kontaktirajte nas putem mejla:
office@grafix.rs.com
Nazad

AUTOGRAFIKA

Autografika kao segment reklamne industrije vrlo je popularan i efikasan vid plasiranje poruka i reklamnog sadržaja koji se brzo prenosi do krajnjih potrošača.
Osnovna podela u vezi autografike se odnosi na tip površine, tj. stepen zakrivljenja iste.

ZAKRIVLJENE POVRŠINE - PUTNIČKA VOZILA
RAVNE POVRŠINE - KAMIONI
KAMIONSKE CIRADE
BLAGO ZAKRIVLJENE POVRŠINE - PICK UP I KOMBI

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy