Izrada raznih tipova paletnih obloga od kartona, forex-a ili saćastog polipropilena

  • Tehnologija izrade može biti: direktna UV štampa ili kaširanje nalepnicom
  • Obrada se vrši CNC ruterom
  • Izrada nije uslovljena velikim tiražom (od 1 kom …)