ELIPSA                                

Konzolna svetleća reklama sa grafikom po izboru, Tiraž 2 komada.

KONTAKT