Karton ima veliku primenu u grafičkoj indutriji

  • Materijal je dobar za direktnu štampu i za kaširanje. Karton je u potpunosti reciklažan materijal
  • Kartoni se proizvode u raznim kvalitetima i dimenzijama (najčešće se koriste 3-oslojni i 5-oslojni karton)
  • Ekonomične je cene i koristi se kao zamena za skuplje pločaste materijale
  • Mogućnost izrade grafika na ravnim kartonima i na kartonu sa rebrastom površinom