U zavisnosti od tipa i namene vozila, površine mogu biti ravne kao što je slučaj kod kamiona sandučara čije su površine uglavnom ravne stranice od lima ili PVC-a. Te površine ne moraju se brendirati visokokvalitetnim livenim (cast) folijama jer nema krivina (udubljenja i ispupčenja) koja prave tenziju na foliju i vremenom je povlače i natežu.